Yurtiçi Tescil İşlemleri

Yurtiçi tasarım tescil işlemlerini ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 

Araştırma ve Değerlendirme
Başvuru
Takip
İtiraz
Yenileme
Diğer İşlemler
Tescil Süreçleri
Tescil Maliyetleri
Gerekli Evraklar

 

 

Araştırma ve Değerlendirme


Endüstriyel Tasarım tescil işlemleri ilana itiraz sistemi şeklinde sonuçlandırılmaktadır. Haliyle başvurusu yapılan tasarımların daha önceden var olup olmadığı, benzer tasarımların olup olmadığı, tasarımın yeni olup olmadığı sorgulanmaz. Tasarıma konu ürünlerin birebirde araştırması yapmak çok güç olduğundan Türk Patent Enstitüsü başvuruları sadece şekilsel ve hukuki açıdan değerlendirerek yayınlanmasına karar verir.

 

Asist Patent, tasarım başvurusu öncesi konusunda uzman danışmanları, tasarım uzmanları ve güçlü altyapısı ile tasarıma konu ürünün değerlendirmesini ve müşteri talebi doğrultusunda araştırmasını yapar. Ürünün görsel anlatımı üzerinden araştırma zor olmasına rağmen ürün adı, tasarımcı adı, hak sahibi ve Locarno sınıfları gibi kriterler dahilinde Türk Patent Enstitüsünün yayınladığı Tasarımlar Bültenlerinden araştırma yapabilmektedir.

 

Bu tarz bir araştırma bir araştırma Tasarım Tescil sürecini doğru yönlendirebilmek açısında önemlidir. Dileyen müşterilerimiz online işlemler menümüzden kendileri de araştırma yapabilmektedir.

 

Başvuru


Ön araştırma ve değerlendirme sonrası tescili istenen ürün, uygun görsel anlatımların ve tarifnamenin hazırlanması ile başvuru birimine gönderilir. Asist Patent tasarım uzmanları başvuruya konu ürünleri görsel anlatımlarıyla beraber tekrar değerlendirir ve son kontrolleri yapar. Tescil açısından bir sıkıntı görülmediği taktirde başvuru online veya dilekçe formatıyla takribi 2-3 gün içersinde yapılır.

 

Başvuru yapıldıktan sonra tasarım dosyası üzerinde değişiklik yapmak hem ek maliyet getireceğinden hem de süre kaybına yol açacağından dolayı tasarım başvurusunun, sadece bu konuyla ilgili uzmanlarımız tarafından çifte kontrol yapıldıktan sonra müracaat edilmesi ilkesi benimsenmiştir.

 

Başvuru Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına girdikten sonra tasarımın başvurulduğuna dair başvuru ve/veya evrak numarası verilir ve koruma başlar.

 

Takip


Endüstriyel Tasarım Tescil işlemleri için tescil süreci takribi 10 aydır. Bu süreç içersinde tasarım ile ilgili tüm gelişmeler tasarım bölümü uzmanlarımız tarafından -süreleri göz önünde bulundurularak- raporlanır ve tasarım hak sahibine bilgilendirme yapılır.

 

Başvuru sonrası ilk 20-30 günlük süreç Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak şekilsel inceleme, ön benzerlik araştırması ve hukuki değerlendirme şeklinde özetlenebilir. Bu süreç neticesinde olumlu bulunan ve herhangi bir eksiklik tespit edilmeyen tasarımların Resmi Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasına karar verilir. Yayınlanmasına karar verilen tasarımların ilan süreci 6 aydır. Bu süreç içersinde itiraz gelmemesi halinde tescil kararı kesinleşir ve belgelendirme servisine gönderilir.

 

Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak incelemelerin her bir aşaması sonucunda müşterilerimize gerekli bilgilendirme ile takip işlemleri titizlikle yapılır. Hak kaybı olmaması açısından takip aşaması fevkalade önem arz etmektedir.

 

İtiraz


İtiraz işlemleri yine marka işlemlerinde olduğu gibi iki şekilde değerlendirilebilir. Bunlardan biri Resmi Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilen benzer tasarımların iptal edilmesi yönünde yapılacak itirazlardır. Yayın tarihinden itibaren itiraz süresi 6 aydır.

 

Asist Patent tarafından yapılacak bülten izlemeleri neticesinde benzer olduğu tespit edilen tasarımlar müvekkillerimize bildirilir ve gerek görüldüğü taktirde onay alınarak itiraz işlemi yapılır.

 

Diğer itiraz işlemi işlemini ise itiraz olarak değerlendirmek yerine başvuru yapılan ve yayınlanmasına karar verilen tasarımlara gelen itirazlara karşı verilen savunmalar şeklinde değerlendirmek yerinde olur. Zira burada muterizin itirazında belirttiği hususların değerlendirilmesi, incelenmesi ve varsa yanlışlıklarıyla birlikte dosyanın lehte karar çıkartılmak üzere savunulmasını içerir. Haliyle bu işlemi itiraza karşı savunma şeklinde değerlendirmek gerekir.

 

Yenileme


Tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Korumanın devam edebilmesi için dosyanın 5’er yıllık periyotlarda yenilenmesi gerekir. Bu sürenin dolmasından 6 ay öncesinde tasarımın yenileme süresi başlar ve 5.yılın dolmasına kadar devam eder. Bu normal yenileme süresi içersinde yenilemesi yapılmayan tasarımlar 6 ay uzatmalı olarak cezalı yenileme sürecinde yenilenebilir.

 

Tasarımlar her beş yılda bir defa yenilenmek kaydıyla toplamda 5 defa yenilenir ve koruma süresi toplam 25 yıla kadar çıkarılabilir. Bu süre sonunda söz konusu tasarımlar halka mal olur ve kamunun kullanımına serbest hale gelir.

 

Asist patent bu süreçleri sizler için takip eder ve zamanında bilgilendirmesini yapar.

 

Diğer İşlemler


Tasarımların tescil edilme sürecinde ve/veya tescil edildikten sonra aşağıdaki değişiklik işlemleri yapabilir. Yapılan değişiklikler sicile kaydedilir ve müvekkile gerekli belgelendirme ve bilgilendirmeler yapılır.

 

Devir
Lisans
Nev’i Değişikliği
Unvan Değişikliği
Adres Değişikliği
Veraset ve İntikal
Şirket Birleşmesi

 

Tescil Süreçleri (Tıklayınız)
 

Tescil Maliyetleri


Endüstriyel tasarım tescil işlemleri için sadece başvuru aşamasında ücret ödenmektedir. Müracaat aşamasında ödenecek olan toplam ücret içersinde tasarım başvuru ve yayın harcı ile Asist patent hizmet bedeli vardır.

Müracaat aşamasında ödenmesi gereken ücret tasarım adetine ve tasarımı anlatan görsel anlatımlara yani resimlere göre değişmektedir. Bunun dışında itiraz gelmesi halinde savunma yapılması halinde savunma ücreti ödenir. Marka işlemelerinde olduğu gibi marka belge ücreti ödenmez.

Konuyla ilgili olarak online işlemler bölümünde teklif alabilir veya danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

 

Gerekli Evraklar


End.Tasarım Başvurusu:
Tasarım hak sahibine ve tasarımcıya ilişkin bilgiler
Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi (son tarihli)
Vekaletname
Tasarımların görsel anlatımları

 

Tasarım Yenileme:
Vekaletname

 

Devir Müracaatı:
Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi (son tarihli)
Devir Senedi (Noter Onaylı)
Vekaletname
Tasarım belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Nev’i Değişikliği:
Nev’i değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
Vekaletname
Tasarım Tescil Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Ünvan Değişikliği:
Ünvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
Vekaletname
Tasarım Tescil Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Adres Değişikliği:
Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi (varsa)
Vekaletname
Tasarım Tescil Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Lisans İşlemi:
Noter Onaylı Lisans Sözleşmesi
Vekaletname
Tasarım tescil belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Veraset İntikal:
Veraset intikal belgesi (Mahkeme kararı) veya Noter Onaylı Sureti
Vekaletname
Tasarım Tescil Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA