Yurtiçi Tescil İşlemleri

Yurtiçi patent tescil işlemlerini ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 

Araştırma ve Değerlendirme
Başvuru
Takip
İtiraz
Yenileme
Diğer İşlemler
Tescil Süreçleri
Tescil Maliyetleri
Gerekli Evraklar

 

Araştırma ve Değerlendirme


Patent veya faydalı model müracaatı yapmadan önce buluşun müvekkille karşılıklı görüşerek değerlendirilmesi yapılır. Buluşa konu ürünün veya yöntemin hangi sistemle korunacağı konusunda karar verilerek uygun sistem tercihi yapılır.

 

Patentlenebilme kriterlerine haiz olan buluş ön araştırmaya tabi tutulur. Bu konuda araştırmayı firmalar kendileri yapabileceği gibi uzmanlarımızdan da destek alınabilir. Patent araştırmaları detaylı ve titiz yapılmalı benzer olan patentler istemler bazında incelenmeli ve karşılaştırılmalıdır.

 

Ön araştırma yapılmasıyla daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılmasının ve muhtemel vakit kaybının önüne geçilmiş olur. Ayrıca patent araştırması ile iş alanınız ile ilgili patentlere erişim sağlayarak dünyadaki son teknolojiyi ve rakiplerinizi takip etme imkanı da bulunmaktadır. Aşağıdaki platformlardan araştırma yapılabilmektedir.

 

Online İşlemler


TPE'nin veritabanında kayıtlı marka, patent ve tasarımlar üzerinden araştırma ve dosya takibi

EP-Espacenet :


Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma hizmeti. 50 milyon patent dokümanı üzerinden araştırma (İngilizce)

TR-Espacenet :


TPE'nin veritabanında kayıtlı marka, patent ve tasarımlar üzerinden araştırma ve dosya takibi

 

Ön araştırma yapılmasıyla daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılmasının ve muhtemel vakit kaybının önüne geçilmiş olur. Ayrıca patent araştırması ile iş alanınız ile ilgili patentlere erişim sağlayarak dünyadaki son teknolojiyi ve rakiplerinizi takip etme imkanı da bulunmaktadır. Aşağıdaki platformlardan araştırma yapılabilmektedir.

 

Online İşlemler
TPE'nin veritabanında kayıtlı marka, patent ve tasarımlar üzerinden araştırma ve dosya takibi

EP-Espacenet
Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma hizmeti. 50 milyon patent dokümanı üzerinden araştırma (İngilizce)

TR-Espacenet
TPE'nin yayınlanmış başvuruları üzerinden espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı.

WIPO
WIPO'nun patent araştırma sitesi.

USPTO
ABD'nin patent araştırma sitesi.

 

Başvuru


Ön araştırma ve değerlendirme sonrası tescili istenen ürün, konusunda uzman personelimizin tarifnameyi, çizimleri ve istemleri detaylı olarak hazırlamasıyla birlikte dosya teyit amacıyla müvekkile gönderilir. Onay alınması akabinde başvuru birimine gönderilir ve başvuru yapılır.

 

Başvuru süreci takribi 1 hafta sürer. Sürecin uzun olmasının nedeni faydalı model veya patent başvurularının daha detaylı olmasından ve istemler kısmının öneminden kaynaklanmaktadır. Tarifname hazırlığı, sektörle ilgili uzmanlarımızın incelemesiyle ve üzerinde detaylı çalışmalarıyla tamamlanmaktadır. İstemler bölümü tüm dosyanın özetle korunması gereken kısmını oluşturmaktadır. Yanlış hazırlanmış bir dosyanın, eksik yazılmış istemlerin ileride telafisi mümkün olmayan hukuki sonuçlara yol açması olasıdır.

 

Asist Patent bu süreci en iyi şekilde yöneterek, konusunda yetişmiş uzmanları ile müşterilerine kaliteli hizmet sunmaktadır.

 

Takip


Patent ve faydalı model işlemleri için tescil süreci bir yıldan başlayıp üç yıla kadar sürebilmektedir. Bu süreç içersinde patent ve faydalı model ile ilgili tüm gelişmeler patent bölümü uzmanlarımız tarafından -süreleri göz önünde bulundurularak- raporlanır ve müvekkillere bilgilendirmeler yapılır.

 

Sürecin uzun olması ve yönetmelikte belirtilen sürelere uygun olarak hareket edilmesi zorunluluğu tescil takibini kompleks hale getirmektedir. Bu sürelere riayet edilmesinin yanında, tam zamanında gerekli müdahalelerin yapılarak araştırma ve inceleme gibi safhaların iyi yönetilmesi gerekir. Tescil sonrası da aynı hassasiyetle yenilemelerin takibi kaçınılmazdır. Cezalı ödemelerle karşılaşmamak, hak kaybı yaşamamak adına tüm süreçlerin güçlü altyapıya sahip sistemlerde takip edilmesi zaruridir.

 

Asist Patent bu konudaki geçmiş tecrübeleri ve donanımlı sistemi ile Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak incelemelerin her bir aşaması sonucunda müşterilerimize gerekli bilgilendirme ile takip işlemlerini titizlikle yapmaktadır.

 

İtiraz


Asist Patent tarafından yapılacak bülten izlemeleri neticesinde benzer olduğu tespit edilen patent ve faydalı model başvuruları müvekkillerimize bildirilir ve gerek görüldüğü taktirde onay alınarak itiraz işlemi yapılır. Yayınlanan başvurulara ve araştırmalara yapılacak itirazlar öncesi müvekkilin varsa daha önce aldığı faydalı model veya patent ile kıyaslama yapılarak istemler bölümü detaylı incelenir. Eğer haksız rekabet yaratacak derecede bir benzerlik söz konusu ise gerekli bilgi ve belgelerin temini ile patent uzmanları nezaretinde itiraz dosyaları hazırlanarak itiraz işlemi yapılır.

 

Bir diğer konu ise gelen itirazlara ve ihtarlara karşı verilecek görüş ve savunma içerikli dosyalardır. Bunlar da yine aynı hassasiyetle değerlendirilir ve dava aşamasına gidiliyormuşçasına gerekli savunmalar yapılır.

 

Gerek itiraz, gerekse itiraza karşı görüş olsun bunların KHK’nin belirttiği hususlar çerçevesinde, konusunda uzman kişilerce hazırlanması önem arz etmektedir.

 

Yenileme


Patent veya faydalı model yenileme işlemleri başvuru tarihinden 1 yıl sonra başlar ve her sene aynı tarihte yapılması gerekir. Faydalı model koruması için 10 yıl, incelemesiz patent için 7 yıl, incelemeli patent için ise 20 yıl yenileme ücreti ödemesi yapılır.

 

Bunların takip edilerek süresinde yapılması gerekir. Süresinde yapılmayan ödemeler altı aylık cezalı yenileme sürecine girer ve süreç sonunda da ödenmediğinde koruma düşer. Buluş konusu ürün artık halka mal olur ve herkes tarafından üretilerek satılabilir.

 

Diğer İşlemler


Patent/faydalı model tescil edilme sürecinde ve/veya tescil edildikten sonra aşağıdaki değişiklik işlemleri yapabilir. Yapılan değişiklikler sicile kaydedilir ve müvekkile gerekli belgelendirme ve bilgilendirmeler yapılır.

 

Devir
Lisans
Nev’i Değişikliği
Unvan Değişikliği
Adres Değişikliği
Veraset ve İntikal

 

Tescil Süreçleri (Tıklayınız)

 

Tescil Maliyetleri


Patent veya faydalı model işlemleri için birkaç aşamada ödeme yapılmaktadır. Öncelikle faydalı model belgesi alırken ödenmesi gereken ücretleri başvuru, belgelendirme ve yenileme aşamaları olmak üzere 3 bölümde özetleyebiliriz.

Başvuru aşamasında başvuru harcı ve Asist Patent hizmet bedeli ödenmektedir. Belge aşamasında yine (yaklaşık 1 yıl sonra) ödenecek olan harç ücreti vardır. Diğer aşama ise her yıl yenileme safhalarıdır. Bu işlemler yılda bir defa yapılır ve 10 yıl boyunca yenileme harçları ödemeleri devam eder.

 

Patent konusunda yine birkaç aşamada ücretlendirme yapılmaktadır.

 

Müracaat aşaması :
Başvuru harcı ve hizmet bedeli.

 

Araştırma aşaması :
Tescil sürecinde seçilen araştırma ofisine göre ödenmesi gereken araştırma ücretleri mevcuttur.

 

İnceleme aşaması :
Tescil sürecinde seçilen inceleme ofisine göre ödenmesi gereken inceleme ücretlerini içerir.

 

Belgelendirme aşaması :
Tescil işlemleri sonrası ödenecek olan harç bedelidir.

 

Yenileme aşması :
Her yıl ödenmesi gereken yıllık yenileme harçlarını içerir. 7 veya 20 yıl boyunca ödenecektir.

 

Konuyla ilgili olarak online işlemler bölümünde teklif alabilir veya danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

 

Gerekli Evraklar


Patent/faydalı model başvurusu:
Başvuru sahibi ve buluş sahibi bilgileri
Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi (son tarihli)
Vekaletname
Ürün hakkında detay bilgileri
Ürüne ait katı model çizimler.
Patent veya faydalı model ücreti ödendiğini gösterir dekont.

 

Patent/faydalı model yenileme:
Vekaletname

 

Devir Müracaatı:
Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi (son tarihli)
Devir Senedi (Noter Onaylı)
Vekaletname
Patent/faydalı model belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Nev’i Değişikliği:
Nev’i değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
Vekaletname
Patent/faydalı model belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Ünvan Değişikliği:
Ünvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
Vekaletname
Patent/faydalı model belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Adres Değişikliği:
Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi (varsa)
Vekaletname
Patent/faydalı model belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Lisans İşlemi:
Noter Onaylı Lisans Sözleşmesi
Vekaletname
Patent/faydalı model belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 

Veraset İntikal:
Veraset intikal belgesi (Mahkeme kararı) veya Noter Onaylı Sureti
Vekaletname
Patent/faydalı model belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA