Yurtiçi Marka Tescil İşlemleri

Yurtiçi marka tescil işlemlerini ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 

Araştırma ve Değerlendirme
Başvuru
Takip
İtiraz
Yenileme
Diğer İşlemler
Tescil Süreçleri
Tescil Maliyetleri
Gerekli Evraklar

 

Araştırma ve Değerlendirme


Araştırma ve değerlendirme safhası marka tescil süreçlerindeki en önemli aşamadır.

 

Marka oluşturma safhasında işletmelerin dikkat etmesi gereken, markalarını seçerken, kullanılacak markanın ve şekilsel ibarelerin özgün olmasının yanında farklı firmaların markalarına ve amblemlerine benzememesidir. Aksi halde özenle seçilen, uzun çalışmalar sonucunda meydana getirilen markanız küçük bir benzerlikten dolayı tescil edilememe riski ile karşı karşıya kalacaktır.

 

Henüz marka seçim aşamasındayken mutlaka marka araştırması yapılmalı ve tescil edilip edilmeyeceği konusunda danışmanlarımızdan bilgi alınması tavsiyemizdir. Online olarak web sitemizden sorgulama yapılabilmekte ve ayrıca direkt marka araştırma taleplerinizi uzmanlarımıza da iletebilmektesiniz.

 

Markanız danışmanlarımız tarafından araştırılıp değerlendirilir ve ilerideki yapacağınız yatırımlarınızın şimdiden güvence altına alınarak doğru yolda ilerlemenize yardımcı oluruz. Doğru analiz edilmeyen markaların uzun tescil süreçlerinde yaşayacakları sıkıntılar maddi anlamda yatırımcıları olumsuz etkilemektedir. Bunun minimizasyonu için mutlaka uzman vekillerden destek alınması gerekir.

 

Danışmanlarımız sizler için markanızı incelerken sadece birebirde araştırmakla kalmaz, detaylı olarak benzer olabilecek alternatifleri de tek tek değerlendirilir. İtiraz gelebilecek markaları raporlanır ve alternatif öneriler ortaya konur.

 

Başvuru

 


Markanın araştırılması ve değerlendirilmesi neticesinde, tescili istenilen sektörlerde uygun marka örneği ile başvuru yapılır. Asist Patent marka uzmanları markanın tescil başvurusu öncesi tekrar değerlendirmelerini ve kontrollerini yapar. Tescil açısından bir sıkıntı görülmediği taktirde başvuru online veya dilekçe formatıyla takribi 2-3 gün içersinde yapılır.

 

Başvuru yapıldıktan sonra marka üzerinde değişiklik yapmak hem ek maliyet getireceğinden hem de süre kaybına yol açacağından dolayı marka başvurusunun, sadece bu konuyla ilgili uzmanlarımız tarafından çifte kontrol yapıldıktan sonra müracaat edilmesi ilkesi benimsenmiştir.

 

Marka Tescil Başvurusu Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına girdikten sonra markanın başvurulduğuna dair başvuru veya evrak numarası verilir ve koruma başlar.

 

Takip


Marka tescil süreci takribi 1 yıldır. Bu süreç içersinde marka ile ilgili tüm gelişmeler marka bölümü uzmanlarımız tarafından -süreleri göz önünde bulundurularak- raporlanır ve marka sahibine bilgilendirme yapılır.

 

Başvuru sonrası ilk 5-6 aylık süreç Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak şekilsel inceleme, benzerlik araştırması ve hukuki değerlendirme şeklinde özetlenebilir. Bu süreç neticesinde olumlu bulunan markaların Resmi Markalar Bülteninde yayınlanmasına karar verilir. Markanın 3 aylık resmi ilan sürecinden sonra itiraz gelmemesi halinde tescil kararı verilir ve belge ücreti ödenerek belgelendirme servisine gönderilir.

 

Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak incelemelerin her bir aşaması sonucunda müşterilerimize gerekli bilgilendirme ile takip işlemleri titizlikle yapılır. Hak kaybı olmaması açısından takip aşaması fevkalade önem arz etmektedir.

 

İtiraz

 


İtiraz işlemleri iki şekilde değerlendirilmektedir. Bunlardan biri Resmi Markalar Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilen benzer markaların iptal edilmesi yönünde yapılacak itirazlardır. Yayın tarihinden itibaren itiraz süresi 3 aydır.

 

Asist Patent tarafından yapılacak bülten izlemeleri neticesinde benzer olduğu tespit edilen markalar müvekkillerimize bildirilir ve gerek görüldüğü taktirde onay alınarak itiraz işlemi yapılır.

 

Diğer itiraz işlemi ise marka başvurusunun, Türk Patent Enstitüsü kararıyla kısmen veya tamamen reddedilmesi üzerine yapılacak itirazlardır. Karara itiraz dediğimiz işlemler diğer itirazlarda olduğu gibi süreye tabi olup (2 ay) süre sonuna kadar yapılması gerekir. Aksi halde belirtilen sürenin sonuna kadar itiraz dilekçesi Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmediğinde işlem hakkı kaybedilmiş olmaktadır.

 

Yenileme

 


Markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Korumanın devam edebilmesi için 10 yıllık periyotlarda yenilenmesi gerekir. Bu sürenin dolmasından 6 ay öncesinde markanın yenileme süresi başlar ve 10.yılın dolmasına kadar devam eder. Bu normal yenileme süresi içersinde yenilemesi yapılmayan markalar 6 ay uzatmalı cezalı yenileme sürecinde yenilenebilir.

ASİST PATENT  bu süreçleri sizler için takip eder ve zamanında bilgilendirmesini yapar.

 

Diğer İşlemler


Markanın tescil edilme sürecinde ve/veya tescil edildikten sonra aşağıdaki değişiklik işlemleri yapabilir. Yapılan değişiklikler sicile kaydedilir ve müvekkile gerekli belgelendirme ve bilgilendirmeler yapılır.

 

 

Devir
Lisans
Nev’i Değişikliği
Unvan Değişikliği
Adres Değişikliği
Veraset ve İntikal
Şirket Birleşmesi

 

Tescil Süreçleri (Tıklayınız)


 

Tescil Maliyetleri

 


Marka tescil işlemleri için 2 aşamada ücret ödenmektedir. Müracaat aşamasında ve belgelendirme aşamasında. Müracaat aşamasında ödenmesi gereken ücret vekillik bedeli ve müracaat harçlarını içermekte olup markanın tescil edilmek istendiği ana sınıflara göre değişmektedir. Seçilen her sınıf koruma kapsamının geniş olması açısından önemli olup başvuru maliyetini de arttırmaktadır.

İkinci aşamada ödenecek olan ücret ise takribi bir sonraki belge ücretidir. Bu ödeme sonrasında markanın belgelendirilerek gönderilmesi sağlanır.

Bunların dışında markanın kısmi ve tamamen reddedilmesi halinde, itiraz gelmesi ve akabinde savunma yapılması durumunda da itiraz ve savunma maliyetleri ortaya çıkabilmektedir.

 

Gerekli Evraklar


Tasarım Başvurusu:
Tasarım Hak sahibine ilişkin bilgiler
Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi (son tarihli)
Vekaletname
Tasarım Örneği

Tasarım Yenileme:
Vekaletname

Devir Müracaatı:
Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi (son tarihli)
Devir Senedi (Noter Onaylı)
Vekaletname
Tasarım Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

Nev’i Değişikliği:
Nev’i değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
Vekaletname
Tasarım Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

Ünvan Değişikliği:
Ünvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
Vekaletname
Tasarım Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

Adres Değişikliği:
Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi (varsa)
Vekaletname
Tasarım Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

Lisans İşlemi:
Noter Onaylı Lisans Sözleşmesi
Vekaletname
Tasarım Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

Veraset İntikal:
Veraset intikal belgesi (Mahkeme kararı) veya Noter Onaylı Sureti
Vekaletname
Tasarım Belgesinin Aslı (İsteğe Bağlı)

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA