Yurtdışı Tescil İşlemleri

Araştırma ve Değerlendirme
Başvuru
Takip
İtiraz
Yenileme
Diğer İşlemler
Tescil Süreçleri
Tescil Maliyetleri
Gerekli Evraklar

 

 

 

 

Araştırma ve Değerlendirme


Yurtdışı marka tescil işlemleri maliyetler ve süreçler açısından yurtiçi işlemlere göre daha maliyetli ve uzun süreli işlemlerdir. Bu sürecin başlangıç aşamasından itibaren doğru ve sağlıklı yürütülmesi gerekmektedir. Asist Patent konusunda uzman çalışanları ve iş ortakları ile tescil istenen her ülkede işlemlerinizi etkileşimli şekilde yürütmektedir.

 

Araştırmalar ilgili ülkelerdeki iş ortaklarımız veya online araştırma modülleriyle yapılabilmektedir.

 

Başvuru


Markalar tescil edildiği ülkelerde geçerli olup o ülkenin yasal koruma mevzuatı kapsamında tescil edilir ve korunular. Haliyle yurtdışında farklı bir ülkede tescil edilmemiş bir markanın da koruması olmayacaktır.

Yurtdışı marka tescil başvuruları ülkelerin kendi yasal uygulamaları ve uluslar arası anlaşmalar doğrultusunda ülkesel bazda ve toplu şekilde yapılabilmektedir. Yurtdışında marka tescil işlemleri aşağıdaki dört seçenek dahilinde yapılabilmektedir.

 

Ulusal Marka Tescili
Uluslar arası Marka Tescili (Madrid)
Avrupa Birliği Kapsamında Topluluk Müracaatı (CTM)
OAPI


Ulusal Marka Tescili


Ulusal marka tescil işlemi markanın tescil edilmek istendiği Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde yapılacak bireysel müracaat ile yapılmaktadır. Paris sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütüne taraf ülkelerde başvuru yapılarak koruma elde etmek mümkündür. Zira Paris sözleşmesi bu amaçla 20 Mart 1883 tarihinde sınırlı sayıdaki ülke tarafından imzalanmış uluslar arası bir anlaşmadır. Anlaşmanın 2.maddesi Birlik Ülkelerine Tanınan Hakları “Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.” şeklinde tarif etmektedir.

 

Bu gün itibariyle 184 ülkenin üyeliği bulunan söz konusu anlaşmaya dahil ülke vatandaşları kendi ülkelerindeki sınai mülkiyet haklarının aynını diğer ülke vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin uygulamak zorundadır.

 

Ulusal marka tescil işlemi, tescil talep edilen ülkeye oradaki vekil aracılığıyla yapılacak müracaat ile başlatılmaktadır. Asist Patent, konusunda 10 yılı aşkın tecrübesi ve beher ülkedeki iş ortaklarıyla güvenilir hizmet sunmaktadır. Söz konusu başvuru şekli diğer toplu müracaat sistemlerine göre maliyetli olmasına rağmen tescil süreci açısından en hızlı yöntem olduğundan tercih edilebilmektedir.

 

Uluslar arası Marka Tescili (Madrid)


01.12.1995 tarihinde yürürlüğe giren Madrid Anlaşması kapsamında Madrid Protokolü’ne Türkiye 01.01.1999 yılında üye olmuş ve uygulamaya katılmıştır. Bu protokol kapsamında bugün itibariyle üye olan ülkelerin sayısı 83’ü aşmıştır.

 

Yurtdışı marka tescil sistemlerinden en fazla tercih edilen sistem Madrid Protokolü’dir. Bu kapsamda üye olan ülkelerin tamamına veya birkaçına toplu olarak müracaat etmek mümkündür. Diğer sistemlere göre ekonomik olan tescil yönteminin avantaj ve dezavantajlarını bilmekte fayda vardır.

 

Marka müracaatında bulunurken her ülke için ayrı ayrı mal ve hizmet belirtmeye gerek kalmadan tek bir liste sunulabilmektedir.


Madrid Protokolü kapsamında yapılacak uluslararası başvuru Türkiye’de alınan bir tescile veya dosyalanan bir başvuruya dayanmalıdır. Uluslararası tescil, 5 (beş) yıl boyunca Türkiye’de dosyalanan başvuru veya alınan tescile bağımlı olacaktır.


Dolayısıyla Türk başvuru veya tescil geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir. Ancak, beş yılın bitimi ile uluslararası tescil bağımsız hale gelecektir.
Maliyetler seçilen ülkelere göre değişmektedir. Tescil istenen her ülkenin kendi maliyetleri ve WIPO giriş ücreti baz alınarak CHF (İsviçre frangı ) üzerinden hesaplama yapılmaktadır.
Başvuru sonrasında WIPO tarafından ön değerlendirme yapılır ve ardından ilgili her ülke kendi bünyesinde 12 ila 18 aylık zaman diliminde markanın tescil edilip edilmeyeceğini inceleyerek sonucu bildirirler.


Uluslararası marka tescili süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda yenilenebilir.


Tescil alınan marka farklı ülkelerde de korunmak istendiğinde protokol kapsamındaki ülkelere ikinci bir başvuru yapılarak daha uygun fiyata ülke genişletmesi yapılabilir.

 


Avrupa Birliği Kapsamında Topluluk Müracaatı (CTM)


CTM müracaatı dediğimiz tescil sistemi ise yine Madrid protokolü kapsamında yapılan müracaat gibi toplu olarak sadece Avrupa Birliği ülkeleri için yapılmaktadır. Tek bir müracaatla Avrupa Birliğine dahil tüm üye ülkelerde koruma almak mümkündür. Müracaatlar İspanya’nın Alicante’de bulunan İç Pazar Uyum Ofisi (OHIM)’ ne yapılmaktadır. Madrid protokolü kapsamında yapılacak tescil sistemine göre tercih edilmemesine rağmen maliyetlerinin uygun olması ve ilerleyen dönemlerde birliğe katılan her ülkede marka korumasının herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan kendiliğinden korunacak olması avantajlı yanlarıdır. Ayrıca CTM müracaatı yurtiçi marka başvurusu veya tescile bağlı değildir. En büyük dezavantajı ise markanın herhangi bir ülkede reddedilmesi halinde tüm birlik için kabul edilmemesidir.

 

OAPI


Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu anlamına gelen OAPI yine diğer topluluk sistemlerine benzer olarak Afrika ülkeleri arasında kurulan sınai mülkiyet sistemini ifade etmektedir. Merkezi Kamerun’da olan organizasyon kapsamında marka müracaatı yapılarak koruma elde edilebilmektedir. Benin, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad,Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine-Bisav, Fildişi Sahili, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Togo ülkeleri birlik dahilinde olan ülkelerdir.

 

Takip


Yurtdışı tescil işlemleri yurtiçi işlemlere göre daha uzun sürdüğünden itina ile takip edilmesi ve raporlanması gerekir. Herhangi bir aşamada yapılacak takip ve bilgilendirme hatası geri dönüşü olmayan masraf ve kayıplara yol açabilmektedir. Asist Patent bu konuda uzman kadrosu ile hizmet vermekte ve sizler için sürecin başından sonuna kadar aktif olarak bilgilendirmektedir. Başvuru aşaması veya araştırma öncesi süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapılır ve teklif şartnamelerinde açıkça belirtilir.

 

Yurtdışında ülkesel bazda yapılacak tescil işlemleri ortalama 1 yıl sürmesine rağmen ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Madrid kapsamında yapılan başvurular ise takribi 2 yıl sürmektedir. Bu süreçler normal tescil süreçleri olup ilgili ülke ofislerinin verecekleri kısmi ve tam red durumlarında, itiraz durumunda, savunma gereken hallerde daha süreç daha da uzayabilmektedir.

 

İtiraz


İtiraz işlemleri yurtiçi itiraz işlemlerine benzer şekilde iki durumda ortaya çıkmaktadır. İlgili ülke patent ofislerinin verecekleri red veya kısmi red kararlarına itiraz ve bültende yayınlanmasına karar verilmiş benzer marka itirazları. Her iki durumda da o ülkenin yasal mevzuatı kapsamında haksız kazancın önüne geçmek, hak mahrumiyeti yaşamamak, mağdur olmamak için gerekli itirazlar uzmanlarımız ve iş ortaklarımızca özenle ve gerekçeleriyle birlikte yapılır.

 

Yenileme


Marka yenileme işlemleri Paris Anlaşmasına göre ilgili ülkelerde de 10’ar yıllık dönemlerde yapılmaktadır. Süresi biten markalar için önceden bilgilendirme yapılarak eğer marka ülkesel ile her ülkede, topluluk kapsamında yapıldıysa tek bir yenileme işlemi ile markanın koruması uzatılır.

Asist patent bu süreçleri sizler için takip eder ve zamanında bilgilendirmesini yapar.

 

Diğer İşlemler


Markalar yine yurtiçindeki işlemlere paralel olarak tescil aşamasında veya tescil edildikten sonra aşağıdaki işlemler kapsamında değişikliğe tabi tutulabilir.

Devir
Lisans
Nev’i Değişikliği
Unvan Değişikliği
Adres Değişikliği
Veraset ve İntikal
Şirket Birleşmesi

 

Tescil Süreçleri


Marka Tescil süreci ülke bazında yapıldığında takribi 1 yıl, Madrid protokolü kapsamında yapıldığında takribi 2 yıl ve OHIM kapsamında yapıldığında ise takribi 1,5 yıl sürmektedir.


Tescil Maliyetleri


Marka Tescil maliyetleri yukarıda bahsedilen tescil seçeneklerine göre farklılık göstermektedir. Bu konuda teklif almak için online işlemler modülünü kullanabileceğiniz gibi danışmanlarımızdan da bilgi alabilirsiniz.

 

Gerekli Evraklar

Marka Tescil başvurusu ve diğer değişiklik işlemleri için gerekli olan evraklar konusunda danışmanlarımızdan veya yurtdışı uzmanlarımızdan detay bilgi isteyiniz.

 

Hemen başvuru yapmak için tıklayınız.

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA