Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

 

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılır. Türk Patent ve Marka Kurumu Ankara' dadır. İllerde şubeleri yoktur.

 

Marka Tescil Başvurusu yapmadan önce tescil etmek istediğiniz markanızın hangi sektörlerde korumasını yapmak istediğinize karar vermelisiniz. Bunu uzmanlarımız ile yapmanızı ileride hak kayıpları yaşamamanız adına önemle tavsiye ediyoruz.

 

 

Marka Tescil Sınıflarına Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

 

Marka Tescili Maliyeti Ne Kadardır?

 

Marka Tescil maliyetleri seçeceğiniz sınıf sayısına göre belirlenir. Çünkü seçmiş olduğunuz sınıflar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her sınıf sayısına göre harç ücreti olarak yansır.

 

 

Marka Araştırma Nasıl Yapılır?

 

Marka Tescil Başvurusu yapmadan önce markanızın benzerinin veya markanızın marka olma kriterlerini taşıyıp taşımadığını mutlaka iyi analiz etmek gerekir. Çünkü yapılan yanlış araştırma markanızın red edilmesine yol açacağı gibi hak kayıplarıda yaşanacaktır.

 

 

 

Powered by 123ContactForm | Report abuse

Süreçler:


Marka araştırma ve değerlendirme: Danışmanlarımız 30 dk içersinde markanızın araştırmasını ve değerlendirmesini yaparak tescil konusunda bilgilendirmektedir.


Başvuru Süreci :  En geç 1 iş günü içinde dosya hazırlanması ve resmi başvuru işlemleri.

İnceleme Süreci :  Başvuru sonrası Türk Patent Enstitüsü tarafından 6-7 aylık bir inceleme neticesinde markanızın tescil edilmeyeceği yönünde ilk süreç tamamlanmış olur.

İlan Aşaması: Türk Patent Enstitüsü’nün markayı inceleyerek olumlu bulması sonrasında aylık yayınlanan resmi bültenlerde yayınlanır ve 3 aylık ilan sürecinde diğer markalardan itiraz beklenir.

Tescil Aşaması:  İtiraz gelmeyen ve olumlu sonuçlanan markaların tescil edilmesine karar verilir. Bu aşamada tescil ücreti ödenerek belge alınır. (Bu süreç takribi 2 aydır.)

Ücretler:


Başvuru ücretleri :  Müracaat aşamasında Türk Patent Enstitüsü harç bedeli ve Asist Patent hizmet bedeli ödenir.

Tescil Ücreti: Takribi 1 yıl sonra harç bedeli olan belge ücreti ödenir.

İtiraz ve savunma ücretleri:  Markaya gelen itirazların kabul edilmesine karşı yapılacak itirazlar veya bu itirazlara karşı yapılacak savunma işlemlerinde ayrıca ücret ödenir.

Marka Tescili Niçin Gereklidir?


Marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerler yanında en önemli gayri maddi haklarından biridir. İşletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahip işarettir. Haliyle bu işaretin yasal olarak koruma altına alınması ve tescillenerek belgelendirilmesi gerekir.


Marka tescil sistemi, her işletmenin veya gerçek kişinin ilk olarak düşünerek oluşturduğu işaretlerin hizmet ve/veya ürün bazında korunmasıdır. Ürün veya hizmetler için ilk defa kullanmaya başlayan kişi veya kuruluşlara bu değerin sahibi oldukları gerekçesiyle marka belgesi verilir. Marka Tescil Belgesi, markasını ilk olarak kullanmaya başlayana verilen sahiplik belgesi olup bundan sonraki kullanımlarında hukuki anlamda bir koruma sağlayacağı gibi farklı kişi veya kuruluşların kullanmasını da engelleme hakkı vermektedir.


Tescilli markanın tescil edilmemiş bir markaya göre hem prestij hem de hukuki anlamda avantajları vardır. Türk Patent Enstitüsü' nde Tescil Müracaatları başvuru tarihine göre işlem gördüğünden, koruma altına alınmamış markalar, gerçek hak sahibi tarafından tanıtılmaya ve kullanılmaya başlandığında, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda asıl hak sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir.


Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine yada maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır. Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da TİCARET ÜNVANLARI dır.
Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, Ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. İşletmelerce bu şekilde Ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı olmadan kullanılan markalar, zaman içinde aynı yada benzer ibareyi Ticaret Ünvanında kullanan yada kullanmayan başka bir işletme tarafından marka siciline tescil ettirilebilmektedir.


Bu durum bazı hallerde, önce hareket ederek markayı tescil ettirmiş olan tarafın yasal yollara müracaatı sonucu mahkeme tarafından Ticaret Ünvanının değiştirilmesine karar verilmesi ile sonuçlanabilmektedir.


Markamın tescilli olup olmadığını başvuru yapmadan önce öğrenebilir miyim?


Marka araştırma işlemlerinizi Asist Patent online işlemler bölümünden yapabilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili olarak sitemizden online form doldurarak bize gönderebilir veya danışmanlarımızla irtibata gereçerek ücretsiz araştırma talep edebilirsiniz.


Marka tescil maliyetleri ne kadardır?


Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak online işlemler bölümünden online teklif alabilirsiniz.


Marka tescil ettirildikten sonra her yıl ücret ödenir mi?


Tescilli markanın koruma süresi tescil tarihinden itibaren On (10) yıldır. Her yıl için bir ücret ödenmez. Marka tescilinin onuncu yılında markanın yenilenmesi gerekir ve bir yenileme ücreti ödenir. Her on yıllık dönemlerde de, yenileme ücreti ödenerek, yenileme yapılabilir.


Tescil edilen markanın koruma kapsamı nedir ve kaç yıl geçerlidir?


Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Haliyle Türkiye’de tescil alınan bir markanın koruması sadece gümrük sınırları dahil olmak üzere Türkiye’de geçerlidir. Diğer ülkelerde tescil almak için ilgili ülkelere başvurmak gerekmektedir. Markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10’ar yıllık periyotlarla yenilenmek kaydıyla sınırsız koruma elde etmek mümkündür.


Marka kullanımı zorunlu mudur?


Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14).


Hangi durumlarda marka kullanılmış kabul edilir?


Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.
a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d)Markayı taşıyan malın ithalatı


Rüçhan hakkı nedir?


Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye'de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye'de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer.Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye'de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.


®, ©, ™ kısaltmalarının anlamı nedir ve nerede kullanılır?


Bu işaretler markaların tescilli olduğunu, koruma altında olduğunu ifade etmek için kullanılır. ® işareti uluslar arası anlamda “registered” (tescilli) kelimesinin kısaltması olarak kullanılır ve genellikle markaların sağ üst köşesine yazılır.


Markanın tescilli olduğunu ifade ettiği için tescil işlemleri bittikten sonra kullanılması tavsiye edilir , aksi halde başvurusu yapılan markalar veya tescil edilmemiş markalar için kullanılması halkı yanıltıcı içerikte olacağından cezai müeyyideyi gerektirir.


TM işareti ingilizce Trade Mark (Ticari Marka) anlamına gelmektedir. Ticaret ve marka kelimelerini içerir. Genelde 1 ila 34.sınıflarda tescil edilmiş olan ticari markalarda kullanılır.


SM ibaresi ise pek yaygın olmamasına rağmen Service Mark (Hizmet markası) olarak kullanılmaktadır.
Müseccel marka, yine tescilli marka anlamına gelmektedir.
Sözkonusu işaretlerin kullanılmasına ilişkin kanuni zorunluluk yoktur ancak 556 Sayılı KHK’nin 61/A.maddesinde “…marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar…” hakkında hapis ve para cezası uygulanır şeklinde bir hüküm mevcuttur.


© işareti ise yine uluslar arası anlamda eserlerin korumasını ifade etmek için yapıtların üzerinde, internet sitelerinde, kitaplar vb yayınlarda kullanılan Copyright yani kopyalama hakkı anlamında kelimedir.


Ticaret unvanı tescil edilmeli gibi bir zorunluluk var mıdır?


Ticaret Unvanı Ticaret Kanunu Hükümlerine göre tescil edilmekte ve korunmaktadır. Dolayısıyla marka olarak tescil edilmesine gerek yoktur. Ticaret Unvanı marka olarak kullanılması ve korumasının da sağlanması istenilirse tescil yaptırılabilir.


Lisans (markanın kullanım hakkı) verdiğimiz zaman aynı markayı bizde kullanabilir miyiz?


Marka sahibi ile marka kullanım hakkı verilen kişi arasında yapılan anlaşmanın koşulları “inhisari olmayan” yani kullanım hakkının üçüncü kişilere verilmesini engellemeyen lisans olarak hazırlandıysa, marka sahibi de söz konusu markayı kendisi de kullanabilir. Ancak inhisari lisans sözleşmesi yapıldıysa markanın kullanım hakkını da vermiş olursunuz.

Marka İzleme nedir?


Marka izleme markaların Türk Patent Enstitüsünün yayınladığı bültenlerde takip edilerek raporlanmasıdır. Detay bilgi için sitemizden Marka İzleme işlemlerine ulaşabilir veya danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
Marka tescil edildikten sonra herhangi bir işlem yapmama gerek var mı?
Marka tescil edildikten sonra herhangi bir değilik olmadı ise işlem yapmaya gerek yoktur. Ancak firmanın adresi, unvanı, nev’i, sahibi değişmiş olduğunda bunun Türk patent Enstitüsü kayıtlarına yansıtılması için başvuru yapılarak sicile işlenmesi gerekir.


Marka üzerinde logo, sınıf değişiklikleri yapılamaz. Bu gibi durumlarda tekrar başvuru yaparak belge almak gerekir. Konuyla ilgili danışmanlarımızdan detay bilgi alınız.
 

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA