Sınai Haklar Hukuku

Sınai haklarla ilgili hukuki işlemleri aşağıdaki gruplarda inceleyebiliriz.

 

• İtiraz İşlemleri
• İhtar İşlemleri
• Tespit Davaları
• Mal Toplatma ve Tecavüz Davaları
• Hukuki ve Cezai Davalar
• Hükümsüzlük Davaları

 

İtiraz İşlemleri


İtiraz işlemlerini itiraz ve savunma olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. İtiraz kararlara veya bülten yayınlarına karşı, savunma ise itiraz işlemlerine karşı yapılmaktadır.

 

Gerek Türk Patent Enstitüsü gerekse farklı ülkelerin patent ofislerinin uygulamaları gereği tescil işlemleri ön inceleme, araştırma, şekli ve hukuki değerlendirme ile itiraz sistemlerinden oluşmaktadır.

 

İtiraz işlemleri tescil süreçlerinde yaşanan değerlendirilmelerin tarafsızlığını ve gerçek haksahibi ilkesine göre tescillenmenin önünü açabilmek için geliştirilmiş uygulamalardır. Patent ofislerinin verecekleri kısmi ve toplam red kararlarına karşı itiraz işlemleri mümkün olduğu gibi benzer özellikli markaların, tasarımların ve patentlerin Resmi Bültenlerde yayınlanması ile bu başvuruların iptaline yönelik itirazlar da mümkündür.

 

Savunma işlemleri karşı taraftan gelecek itirazlara karşı yapılan ve itirazın reddedilmesi amacını taşıyan bilgi ve belge detaylı, aynı zamanda hukuki gerekçeli işlemlerdir.

 

İhtar İşlemleri


İhtar işlemleri fikri ve sınai haklar ihlali noktasında, bu haklarla ilgili tecavüz oluşturan kişi ve kuruluşlara yönelik olarak gönderilen uyarı niteliğinde yazıları ve görüşleri içerir.

 

Asist Patent avukatları aracılığıyla tecavüz durumunun tespit edilmesine mukabil tecavüzün önlenmesi amacıyla noterden ihtar keşide edilebileceği gibi gelen ihtarlara karşı hukuki cevap verilmesi ve savunma işlemlerinin takip edilmesi de mümkündür.

 

Tespit Davaları


Tespit davaları, bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının saptanmasına ilişkin davalardır.

Tespit davası açılabilmesi için hukuki ilişkinin varlığı şartı yanında davacının bu ilişkinin varlığını tespitte hukuki yararı da bulunmalıdır.

 

Tespit Davaları davacının Bir Hakkı Veya Hukuki Durumu Güncel Bir Tehlike İle Tehdit Edilmiş ve Zarar Verebilecek Nitelikte İse ve Tespit Hükmü Bu Tehlikeyi Kaldırmaya Elverişli İse Hukuki Yararın Varlığının Kabulü Gereği açılabilir.

 

EDA DAVASI ise Açılması Mümkün Olan Hallerde Tespit Davası Açılmasında Hukuki Yarar Mevcut Olmadığı durumlarda açılabilir.

 

Tespit ve eda davaları özetle delillerin tespiti, tecavüzün tespiti, tecavüzün mevcut olmadığı, fiilin olup olmadığı konusunda açılan davalardır.

 

Mal Toplatma ve Tecavüz Davaları


Mal toplatma ve Tecavüz davaları tecavüz fiilinin kesinleştiği durumlarda haksız kazancın önlenmesi ve tecavüzün durdurulmasına yönelik olarak açılan davalardır.

Burada kendi markası, tasarımı ve patent koruması olmadığı halde farklı birine ait sınai hakkın kullanılması durumunda başvurulması gereken dava türüdür. Tecavüz konusu ürünlerin piyasadan kaldırılması ve akabinde üretimin durdurulması, ürünlerin satıştan geri çekilmesi gibi konuları içerir.

Cumhuriyet savcılığına yapılacak suç duyurusu ile gerekli yasal işlemler başlatılmaktadır.

 

Hukuki ve Cezai Davalar


Söz konusu davalar fikri ve sınai mülkiyet hakları alanındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda açılan davalardır. İçeriği gereği genellikle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları mahkemelerinde açılır. İlgili ihtisas mahkemelerinin olmadığı yerlerde aynı yetkide farklı mahkemelerde dava görülebilmektedir.

Hükümsüzlük Davaları


Hükümsüzlük davaları tescil kararı verilmiş marka, tasarım, patent belgelerinin hükümsüz kılınması amacıyla açılan davalardır. Sözkonusu davalar patent ofislerinin verecekleri nihai kararın bozulması amacıyla açılabileceği gibi iyiniyet sahibi olmayanların alacakları tescilleri iptal ettirmek amacıyla da görülebilmektedir.

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA